Dr. H. Ahmad Manshur, MA

SINTA ID : 6099646

Google Scholar

Nama                     : Ahmad Manshur

Tempat lahir          : Pati

Tanggal lahir          : 22 Maret 1977

Pekerjaan               : Dosen di IAI Sunan Giri Bojonegoro

Alamat                   : RT. 11/03 Bulu Balen Bojonegoro

Email                     : ahmanshur@gmail.com

 • Riwayat Pendidikan Formal
 • SDN Gajihan Gunung Wungkal Pati
 • MTs Miftahul Huda Tanggir Singgahan Tuban
 • MA Assalam Bangilan Tuban
 • S1 STITMA Tuban
 • S2 UNISLA Lamongan
 • S3 UIN Sunan Ampel Surabaya
 • Riwayat Pendidikan Non Formal
 • Pondok Pesantren Apik Kajen Margoyoso Pati
 • Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tanggir Singgahan Tuban
 • Madin Ula Miftahul Huda PP. Tanggir Singgahan Tuban
 • Madin Wustha Miftahul Huda PP. Tanggir Singgahan Tuban
 • Madin Ulya Miftahul Huda PP. Tanggir Tuban
 • Riwayat Pekerjaan
 • Guru di MI Miftahul Huda Tanggir Singgahan Tuban
 • Kepala Madin Ula Miftahul Huda Tanggir Singgahan Tuban
 • Guru di Madin Wustho  Miftahul Huda Tanggir Singgahan Tuban
 • Guru di MI Bahrul Ulum Bulu Balen Bojonegoro
 • Kepala MTs. Bahrul Ulum Bulu Balen Bojonegoro
 • Dosen IAI Sunan Giri Bojonegoro
 • Kaprodi PAI IAI Sunan Giri Bojonegoro
 • Dosen Pscasarjana IAI Sunan Giri Bojonegoro

Comments are closed.